Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person kopplat till din leveransadress, ditt namn, din adress och e-postadress samt ditt telefonnummer.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt: När du beställer varor från oss.

Vad vi använder dina uppgifter till: För att leverera varor till dig.

Hur länge vi sparar dina uppgifter: Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som du är kund hos oss och i upp till 24 månader därefter. Men vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål exempelvis för:
* fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.
* direktmarknadsföringsändamål sparar vi kunduppgifter i 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Cookies
Barnbokhandeln använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att till exempel:
• skapa personliga erbjudanden
• få information hur besökare interagerar med webbplatsen
• komma ihåg vad som finns i kundvagnen
• möjliggöra olika tjänster och funktioner

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter: Till underleverantörer som sköter betalningen mellan oss och er som kund.

Dina rättigheter

Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;
• Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket;
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;
• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;
• Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut. Kontaktuppgifter till Banrnbokhandeln och till vårt dataskyddsombud Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter t.ex. återkalla ditt samtycke

• Kontakta vår kundservice via e-post (info@barnbokhandeln.com) eller på telefon: 077-4109090

arrow_upward